Maria

Minulla on nuoresta pitäen ollut haave työskennellä sellaisten asioiden parissa, joilla voin myönteisesti vaikuttaa muihin ihmisiin ja luontoon – maailmaan. Tuota haavetta kohti olen tietoisesti pyrkinyt kulkemaan elämässäni.

Vaatetussuunnittelua opiskellessani kiinnostuin ihmisten vaatteiden kulutustavoista ja kulutukseen liittyvistä ongelmista. Aloin pohtia erilaisia väyliä ja tapoja, joilla näitä tottumuksia voisi ohjata aikaisempaa kestävämmälle pohjalle.

Myöhemmin innostuin vaatteiden ja jalkineiden huollosta. Sain pian huomata, että kattavaa ja keskitettyä tietoa aiheesta oli haastavaa löytää. Päätin perustaa sivun, jonne alkaisin keskittää kaikkea oppimaani aiheesta. Tästä syntyi Arkivé – arkisto vaatteiden ja jalkineiden huolto-ohjeille.

Koen, että Arkivén perustettuani moni asia on loksahtanut kohdalleen. Arkivén kautta voin toteuttaa luovuuttani ja vaikuttaa myönteisesti minulle tärkeisiin asioihin. Arkivén kautta haluan näyttää, kuinka vaatteita voi rakastaa kestäviä arvoja kunnioittaen.

Maria on valmistunut taiteen kandidaatiksi pääaineenaan vaatetussuunnittelu. Hän on opiskellut myös jalkinesuunnittelua. Ennen Arkivén perustamista Maria on työskennellyt vaatesuunnittelijana ja useita vuosia myös jalkinemyyjänä. 

Ota yhteyttä: maria@arkiveatelier.com

Kuvat: Aya Brace